Informatie

Informatie

Het groeiende probleem van medicatietekorten zal u vast niet ontgaan zijn. Steeds vaker bereikt dit probleem ook de media.
Maar hoe zit het nu echt? En wat kan Pharme hierin betekenen?

Iedere dag moeten apothekers en -assistentes aan patiënten vertellen dat hun geneesmiddel niet leverbaar is. En dat verhaal is lastig uit te leggen.
Zeker in een land als Nederland, waarin de zorg over het algemeen van een hoog niveau is.

In 2014 waren 527 geneesmiddelen niet leverbaar. In 2015 waren dat er 625 en in 2016 volgens voorlopige schattingen meer dan 750.
Een groeiend probleem dus, wat in toenemende mate ook patiënten merkbaar raakt.

Producten kunnen om verschillende redenen al dan niet tijdelijk niet leverbaar zijn. Het is belangrijk de oorzaak van deze leveringsproblemen te achterhalen om zo een passende oplossing te kunnen bieden. De website Farmanco van de KNMP houdt leveringsproblemen van geneesmiddelen nauwkeurig bij.

Medicijn

Grofweg zijn de oorzaken van leveringsproblemen op te delen in 2 categoriën:

 1. Productieproblemen
  Bij de productie van geneesmiddelen kunnen problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld een grondstof (tijdelijk) niet leverbaar is, of een fabriek tijdelijk buiten gebruik is. In veel gevallen heeft de fabrikant voldoende buffers beschikbaar om een tijdelijk productieprobleem op te kunnen vangen. Wanneer echter de problemen langer aanhouden dan verwacht  kan het toch zo zijn dat een geneesmiddel tijdelijk niet of minder beschikbaar is. 
  Bijkomende problemen ontstaan wanneer het productieprobleem ontstaat door een grondstofprobleem: de kans is dan groot dat de vraag naar een alternatief product groeit, waardoor ook hier druk op de beschikbare buffer ontstaat.
   
 2. Bedrijfseconomische redenen
  Behalve productieproblemen zijn (helaas) steeds vaker bedrijfseconomische redenen de oorzaak van een leveringsprobleem.
  Er zijn vele schakels in de farmaceutische keten voor een product bij de patiënt terecht komt. Wanneer er ergens in deze keten een verschil ontstaat tussen vraag en aanbod, heeft dit gevolgen verderop in de keten. 

Pharme biedt de oplossing voor het groeiende probleem van medicatietekorten in Nederland. Door ons goede (inter)nationale netwerk en intensieve samenwerking met onze partners zijn wij in staat alternatieven te bieden voor geneesmiddelen die direct en/of gedurende langere tijd niet leverbaar zijn via de reguliere groothandels. 

Wilt u weten hoe Pharme dit doet? Lees verder.

Bron: NOS.nl
Bron: NOS.nl
Bron: AD.nl
Bron: AD.nl
Bron: NOS.nl
Bron: NOS.nl